Koepel

Stichting Middelhout

Bestuur

Het bestuur van de stichting Middelhout bestaat uit:
dhr. C.V. Wiersma, voorzitter
dhr. G. Jonker, secretaris
dhr. J.W. Keizer, penningmeester
mw. J. Kanbier-van het Spijker, tweede penningmeester
mw. C.J. Blanksma, lid

Raad van toezicht

De raad van toezicht van de stichting Middelhout bestaat uit:
dhr. J. Stassen, voorzitter
dhr. H.J. Blanksma, lid
dhr. G.E. Buijn, lid

Middelhout